Hackathon 2017

1. 7. 2017

Ve dnech 28.–29. 6. 2017 si softwaroví vývojáři a testeři týmu CLADE-IS-stars uspořádali hackathon zaměřený na zpracování série user stories souvisejících s managementem dat v klinických studiích.

Nová spin-off MU se zaměří na management projektů

1. 6. 2015

Do obchodního rejstříku byla zapsána další spin-off firma Masarykovy univerzity: Institut biostatistiky a analýz, s. r. o. (IBA, s. r. o.). Jaké podněty vedly k jejímu založení a které úkoly si vytýčila?

U zrodu spin-off stál tým Institutu biostatistiky a analýz Masarykovy univerzity (IBA MU), akademického pracoviště specializovaného na výzkum a výuku v oblasti biostatistiky, hodnocení zdravotnických technologií a aplikované zdravotnické informatiky. Tento ústav mj. garantuje na Přírodovědecké fakultě obor Matematická biologie, na Lékařské fakultě se podílí na řadě projektů a na výuce v postgraduálním stupni. Vedle těchto akademických aktivit hospodářské středisko IBA MU řeší mnoho výzkumných projektů, které se běžně realizují také v komerčním sektoru. Patří sem např. klinické studie, vývoj a implementace softwaru pro sběr nemocničních dat, management projektů klinického výzkumu a související servisní činnost. 

Archiv

Institute of Biostatistics and Analyses, Ltd.