Nová spin-off MU se zaměří na management projektů

Do obchodního rejstříku byla zapsána další spin-off firma Masarykovy univerzity: Institut biostatistiky a analýz, s. r. o. (IBA, s. r. o.). Jaké podněty vedly k jejímu založení a které úkoly si vytýčila?

U zrodu spin-off stál tým Institutu biostatistiky a analýz Masarykovy univerzity (IBA MU), akademického pracoviště specializovaného na výzkum a výuku v oblasti biostatistiky, hodnocení zdravotnických technologií a aplikované zdravotnické informatiky. Tento ústav mj. garantuje na Přírodovědecké fakultě obor Matematická biologie, na Lékařské fakultě se podílí na řadě projektů a na výuce v postgraduálním stupni. Vedle těchto akademických aktivit hospodářské středisko IBA MU řeší mnoho výzkumných projektů, které se běžně realizují také v komerčním sektoru. Patří sem např. klinické studie, vývoj a implementace softwaru pro sběr nemocničních dat, management projektů klinického výzkumu a související servisní činnost. 


 

Cílem IBA, s. r. o., je rychle, efektivně a komplexně zajistit servisní činnost v projektech

Především v  analýze dat a ve vědeckém zhodnocení výsledků si IBA MU vybudoval a drží exkluzivitu a evropské renomé. Ohledně doprovodného servisu projektů a jejich podpůrného managementu se však ústav začal dostávat pod silný konkurenční tlak soukromého sektoru. „Zkušenosti nám ukázaly, že často vstupujeme do soutěže s významnými univerzitami, které jsou vybaveny servisními přidruženými firmami – různými variantami spin-off – a dovedou rychleji, efektivněji a komplexněji zajistit management projektů. Navíc rostoucí obsah servisních aktivit začal limitovat i vědecký potenciál ústavu. Proto jsme se rozhodli vypracovat návrh na založení spin-off firmy, která by se právě na tyto aktivity zaměřovala,“ vysvětluje Ing. Petr Brabec, jednatel IBA, s. r. o.

Klíčové dokumenty včetně podnikatelského plánu tým IBA MU vytvořil v roce 2013. Role vznikající firmy byla od počátku jednoznačná: pracovat jako management-service-organization, která posílí stávající činnosti IBA MU a bude napomáhat získávání nových projektů typu contract research. Co se týče vztahu k MU, bylo rozhodnuto o finančním vkladu univerzity do firmy ve výši 7 % základního kapitálu. Toto nastavení zajišťuje IBA, s. r. o. efektivní fungování vůči MU i vůči potenciálním partnerům a klientům. Právní forma komerční společnosti totiž přináší velkou výhodu ve výběrových řízeních i možnost dostatečně flexibilních reakcí na požadavky trhu. Majetková účast MU pak garantuje plnou transparentnost vůči akademické obci.

Na vzniku společnosti se aktivně podílel i tým CTT. „Rád bych poděkoval zejména Mgr. Radku Rubanovi. Jako právník nám pomohl s přípravou vzoru společenské smlouvy a se zápisem firmy do obchodního rejstříku. Také jsme od CTT průběžně dostávali informace o postupech, jak spin-off vůbec založit, což nám velmi pomohlo. Jak už to bývá, vyskytly se i problémy – např. se v průběhu zakládání firmy změnila legislativa – ale nakonec jsme vše zdárně zvládli,“ popisuje Brabec. A dodává: „Jsme si jisti, že jde o správný postup – interní průzkum nám potvrdil, že prestižní univerzity jdou touto cestou. Osobně zakládání spin-off považuji za velice důležité, neboť i mezi vysokými školami vzniká konkurence v globálním měřítku. Navíc některé myšlenky výzkumníků nelze na akademické půdě jednoduše prosadit a právě spin-off přinášejí elegantní a všestranně výhodné řešení.“  

První úspěchy: prestižní zakázky i klíčová partnerství 

Ačkoli od oficiálního vzniku firmy neuběhlo ještě moc času, tým IBA, s. r. o. už stihl udělat několik důležitých kroků. V souladu se svým portfoliem efektivně využívá dostupné on-line nástroje (Google Apps, CRM systém, statistický software či Skype) a ještě letos plánuje zavést ISO 20000 – první celosvětový standard vztažený k managementu IT služeb. A společnosti se daří i obchodně. „Podařilo se nám získat prestižní zakázky od společností Roche, Boehringer Ingelheim nebo AOP Orphan. Současně jsme navázali spolupráci s organizacemi jako WHO/IARC (World Health Organization – International Agency for Research on Cancer), kde zajišťujeme webovou tvorbu portálů a budeme mj. odpovědni za on-line podobu prestižního Code Against Cancer, který bude vyhlášen Evropskou komisí. A ukazuje se, že koncept spin-off jako podpůrné servisní organizace funguje, neboť ani jedna z těchto aktivit nijak nenarušila stávající zakázky či finanční toky IBA MU,“ uzavírá Petr Brabec.

IBA, s. r. o.: hlavní produkty a služby

  • informační systémy pro multicentrickou registraci klinických dat
  • redakční systémy pro modulární správu obsahu webů
  • manažersko-informační systémy pro dolování a analýzu dat
  • konzultace při vývoji softwaru
  • grafické práce a DTP včetně realizace prezentací a posterů
  • webdesign a vývoj databázově orientovaných webových aplikací
  • Learning Management System a výukové moduly (zdravotnická informatika)
  • školení na míru v oblasti aplikací MS Office a Adobe
  • komerční výpočty a související konzultace

1. 6. 2015


Zpět

Společnost Institut biostatistiky a analýz je řešitelem projektu „Rozšíření portfolia služeb informačního systému pro management dat v klinickém výzkumu“. Na tento projektu je poskytována finanční podpora OP PIK z fondů Evropské unie.

Projekt navrhuje vyvinout platformu pro sestavování informačních systémů zaměřených na management a vytěžování dat v sektoru farmaceutického průmyslu a life sciences. Nabídka digitálních služeb opřených o vyvinutý a validovaný informační systém zpřístupní firmám spolehlivé analytické modely pro jejich rozhodování a precizní podklady pro regulatorní orgány. Řešení projektu vystupuje z laboratorního prostředí klinických zkoušek a soustředí se na důkazy podepřené skutečnými daty z reálné praxe.

Institute of Biostatistics and Analyses, Ltd.