Výstupy z onkologických registrů v odborné literatuře

Naše společnost poskytuje technologické a analytické zázemí klinickým registrů České onkologické společnosti ČLS JEP pro monitoring účinnosti a bezpečnosti cílené léčby zhoubných nádorů. I v roce 2016 se analýzy dat z těchto registrů staly podkladem pro řadu článků publikovaných v mezinárodních odborných časopisech.


Bráno podle výše impakt faktoru je zcela jistě nejzajímavějším výstupem článek založený na datech registru RENIS s názvem Outcomes for Patients with Metastatic Renal Cell Carcinoma Achieving a Complete Response on Targeted Therapy: A Registry-based Analysis, který vyšel v časopisu European Urology (IF 16,265).

Nejvíce článků vzniklo na analýzách z registru TULUNG (celkem 6), u registrů CORECT a RENIS to bylo po 2 článcích.

Registr CORECT:

Registr RENIS:

Registr TULUNG:

4. 5. 2017


Zpět

Institute of Biostatistics and Analyses, Ltd.