Klinické projekty

a klinický výzkum

Klinický smluvní výzkum

Plánujete projekt z oblasti klinického výzkumu? V rámci klinického smluvního výzkumu realizujeme zakázky využívající kapacity zkušeného projektového týmu, technologického zázemí a vývoje softwaru na míru.
Klinické projekty prováděné v rámci IBA, s.r.o., jsou koordinovány oddělením klinických projektů (OKP). Oddělení zajišťuje veškerou komunikaci se zadavatelem projektu a interní komunikaci v rámci institutu, tj. s oddělením data managementu, analýzy dat, farmakovigilance a dalšími odděleními.
Veškeré projekty smluvního výzkumu jsou realizovány v souladu s platnými národními a mezinárodními doporučeními a standardy, v souladu s etickými principy a pravidly pro nakládání s duševním vlastnictvím.

Projektový management

IBA, s.r.o., poskytuje služby v oblasti organizace a managementu klinických studií, neintervenčních studií (NIS), klinických registrů a vědeckých projektů.

Projektový manažer je zodpovědný za technické a administrativní aspekty studie definované klientem, je primárním subjektem v komunikaci s klientem a projektovým týmem. Konkrétně nabízíme:

 • pomoc při sestavování designu studie a protokolu studie
 • návrh vhodných studijních center
 • outsourcing studijních koordinátorů
 • zpracování dokumentace dle regulatorních a legislativních požadavků
 • spolupráci s etickými komisemi a státními autoritami
 • vývoj a tvorbu case report form (CRF, eCRF)
 • vytvoření elektronického sběrného systému dat včetně validace dat, managementu uživatelských účtů, reportingu dat atp.
 • zajištění farmakovigilance v průběhu studie
 • zpracování a analýzu dat
 • medical writing a zajištění medicínských aspektů projektů
 • konzultační a školicí činnost

Projekty jsou vedeny a studijní dokumentace je zpracovávána podle pravidel aplikovaných ISO norem, národních a mezinárodních standardů, zákonných norem a správné klinické praxe (GCP).

Institute of Biostatistics and Analyses, Ltd.