Jak se lépe orientovat ve výsledcích klinických studií

Kurz je určen odborníkům v oblasti zdravotnictví, kteří se aktivně podílejí na projektech klinického výzkumu a pro svou práci potřebují schopnost podrobnější interpretace výsledků klinických dat. Cílem kurzu je informovat účastníky o principech statistického uvažování, statistických metodách využitých při hodnocení vybraných studií a podrobněji je seznámit s interpretací prezentovaných dat v publikacích.


Počet hodin: 9

Cena bez DPH: 6 900 Kč

Cílová skupina: lékaři, odborní garanti, osoby aktivně prezentující výsledky klinických dat, zástupci farmaceutických firem, projektoví manažeři, osoby zapojené do projektů klinického výzkumu


ZAMĚŘENÍ

aktuální problematika v dané terapeutické oblasti, např. onkologie, hematoonkologie, hematologie, pneumologie, diabetologie, kardiologie, gastroenterologie, neurologie. Studie mohou být voleny na míru dle přání uchazečů.

CO SE NA KURZU NAUČÍTE

ZÁKLADY BIOSTATISTIKY

V úvodní části si vyjasníme základní pojmy biostatistiky, které se objevují v publikacích výsledků studií napříč obory.

  • Design studií
  • Zkreslení
  • Cílové parametry hodnocení
  • Principy statistického uvažování

POKROČILÉ STATISTICKÉ METODY

Projdeme si podrobněji metody, které se objevují ve vybraných studiích, jak výsledky číst a jak je interpretovat. Vyzkoušíme si výsledky aktivně prezentovat.

  • Statistické metody použité ve vybraných klinických studiích
  • Interpretace výsledků

INTERPRETACE KLINICKÝCH STUDIÍ

Podrobně projdeme vybrané studie a jak lze konkrétní výsledky, tabulky a obrázky interpretovat. Budeme diskutovat, čím se studie odlišují, co je pro ně společné a jak lze výsledky využít v klinické praxi. Na závěr si shrneme, kde lze hledat doplňující informace ke studiím.

  • Interpretace konkrétních studií
  • Regulatorní kontext

 

Přihláška

 

Společnost Institut biostatistiky a analýz je řešitelem projektu „Rozšíření portfolia služeb informačního systému pro management dat v klinickém výzkumu“. Na tento projektu je poskytována finanční podpora OP PIK z fondů Evropské unie.

Projekt navrhuje vyvinout platformu pro sestavování informačních systémů zaměřených na management a vytěžování dat v sektoru farmaceutického průmyslu a life sciences. Nabídka digitálních služeb opřených o vyvinutý a validovaný informační systém zpřístupní firmám spolehlivé analytické modely pro jejich rozhodování a precizní podklady pro regulatorní orgány. Řešení projektu vystupuje z laboratorního prostředí klinických zkoušek a soustředí se na důkazy podepřené skutečnými daty z reálné praxe.

Institute of Biostatistics and Analyses, Ltd.