Everything you need

Kvalita a management

Institut biostatistiky a analýz, s.r.o., má zavedený integrovaný systém managementu jakosti v souladu s normami ČSN ISO/IEC 20000-1:2006 (o garanci kvality IT služeb), ČSN EN ISO 9001:2001/2009 (o managementu systému jakosti) a ČSN ISO/IEC 27001:2006 (o managementu bezpečnosti informací). Management systému jakosti i management poskytování IT služeb zůstávají i nadále implementovány a udržovány dle aktuálních verzí norem. Tým oddělení klinických projektů se zaměřuje též na řízení projektů klinického výzkumu a je proškolen ve správné klinické praxi (GCP).

Podstatou výše uvedených norem je zmapování a zdokumentování všech procesů, které v organizaci běží, což následně umožňuje jejich efektivní řízení a kontrolu. Zavedením standardů se také významně snižují rizika, která při poskytování IT služeb a zpracování dat potenciálně hrozí, ať už se jedná o selhání techniky, personální problémy nebo živelné katastrofy.

Všechny tři standardy na sebe logicky navazují a vzájemně se doplňují. ČSN ISO 9001 je známým a rozšířeným standardem obecnějšího charakteru, který zajišťuje efektivní nastavení managementu organizace a kvality produktů či služeb. Naopak ČSN ISO/IEC 20000 je relativně novým standardem plně zaměřeným na kvalitu služeb v oblasti IT technologií, jejich spolehlivost, dostupnost a pomoc klientům v případě problémů. Obě zmíněné normy pak doplňuje ČSN ISO/IEC 27001, která se týká managementu bezpečnosti informací.