Everything you need

O společnosti

Institut biostatistiky a analýz, s.r.o. (IBA, s.r.o) jako  spin-off Institutu biostatistiky a analýz Masarykovy univerzity je společnost s ručením omezeným s vlastnickým podílem Masarykovy univerzity.

Zaměřujeme se především na oblast řízení projektů klinického výzkumu, organizaci a management klinických studií, a to zejména neintervenčních klinických studií a klinických registrů.

IBA, s.r.o., dále poskytuje související služby, a to zejména v oblasti podpory market access, farmakoekonomie,  farmakovigilance, analýzy klinických dat, vývoje softwaru na míru a aplikací informačních a komunikačních technologií.

Činnost IBA, s.r.o., je jedinečná díky zkušenostem v oblasti komplexního zajištění rozsáhlých národních i mezinárodních (CEE, EMEA) a vysoce odborných projektů klinického výzkumu (zejména neintervenční studie ve všech terapeutických oblastech) po stránce vývojové, odborné a organizační.