Clade-IS

Clade-IS

Clinical data warehouse – information system
(„úložiště klinických dat – informační systém“)
platorma pro sběr a správu dat v klinickém výzkumu

 • robustní design eCRF
 • IT infrastruktura pro sběr klinických dat
 • multicentrický sběr dat
 • zobecněný Data Access Management
  (řízení přístupu k datům, řízení přístupu k funkcionalitám, řízení workflow)
 • responzivní design
 • modulární řešení

Modulární řešení

Clinical projects and research

Administrátor

Data Access Management

 • konfigurovatelná oprávnění
 • konfigurovatelné uživatelské role, vč. definic nastavených podle potřeb klienta
 • konfigurovatelné stavy formulářů, vč. definic nastavených podle potřeb klienta
 • neomezená hierarchie regionů, institucí, center, klinik apod.
Clinical projects and research

Designér

Návrh elektronického formuláře pro záznamy subjektů hodnocení (eCRF)

 • formuláře pacientů & formuláře center
 • skip logic
 • validace dat
 • výpočty
 • interaktivní uživatelské a klinické návody
 • rozsáhlé možnosti úprav podle potřeb klienta
Clinical projects and research

Studie

Responzivní uživatelské rozhraní

 • ovládací panel (dashboard)
 • vyhledávač
 • monitoring & dokumentace o auditu
Clinical projects and research

Reportér

Průběžný reporting

 • předem definované reporty
 • klientem definované reporty a exporty
 • široká škála možností formátování
 • zpracování požadavků ve frontě

Multicentrický sběr dat – centralizovaný

Clade-IS centralizovaná struktura sběru dat

IT infrastruktura pro sběr a harmonizaci klinických dat v centralizovaném úložišti dat – distribuce

Clade-IS ICT infrastruktura pro sběr dat

Technologický mix

Aplikační vrstva

PHP, Symfony Framework

Databázová abstrakční vrstva

ORM/DBAL Doctrine

Komunikace

REST API, JSON, https

Uživatelské rozhraní

Zurb Foundation, jQuery, Knockout

Databáze

PostgreSQL

OS

Ubuntu LTS

Decentralizace & nasazení

Oracle Virtualbox

Data & vizuální analýza

R, D3.js

Institute of Biostatistics and Analyses, Ltd.