Běh MOÚ

14 našich kolegů se v úterý 12. října v parku pod Janáčkovým divadlem zúčatnilo štafetového Běhu MOÚ. Cílem Běhu MOÚ je podpora odbourání tzv. strachu z bílých plášťů. Běh patří současně k tzv. předprogramu 45. Brněnských onkologických dnů a 35. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky, jejichž odborná část se uskuteční od středy 13. do pátku 15. října


Naše účast byla vidět a ve štafetě jsme obsadili první místa.

 

14. 10. 2021


Zpět

Společnost Institut biostatistiky a analýz je řešitelem projektu „Rozšíření portfolia služeb informačního systému pro management dat v klinickém výzkumu“. Na tento projektu je poskytována finanční podpora OP PIK z fondů Evropské unie.

Projekt navrhuje vyvinout platformu pro sestavování informačních systémů zaměřených na management a vytěžování dat v sektoru farmaceutického průmyslu a life sciences. Nabídka digitálních služeb opřených o vyvinutý a validovaný informační systém zpřístupní firmám spolehlivé analytické modely pro jejich rozhodování a precizní podklady pro regulatorní orgány. Řešení projektu vystupuje z laboratorního prostředí klinických zkoušek a soustředí se na důkazy podepřené skutečnými daty z reálné praxe.

Institute of Biostatistics and Analyses, Ltd.