Záříme a jsme zapálení pod značkou SPARK

Vzděláváme se i vzděláváme ostatní. A třeba v rámci programu SPARK ze Standfordské univerzity.


A třeba na téma Neintervenční studie: budování a rozšiřování cennému příběhu pod taktovkou Daniela Schwarze a Mariky Chrápavé (online webinář).

Díky Mariko, díky Danieli.

Vzdělání a vzdělávání se třikrát hej a hurá.

Více informací o programu SPARK hledej na následujícím odkazu:

15. 8. 2022


Zpět

Společnost Institut biostatistiky a analýz je řešitelem projektu „Rozšíření portfolia služeb informačního systému pro management dat v klinickém výzkumu“. Na tento projektu je poskytována finanční podpora OP PIK z fondů Evropské unie.

Projekt navrhuje vyvinout platformu pro sestavování informačních systémů zaměřených na management a vytěžování dat v sektoru farmaceutického průmyslu a life sciences. Nabídka digitálních služeb opřených o vyvinutý a validovaný informační systém zpřístupní firmám spolehlivé analytické modely pro jejich rozhodování a precizní podklady pro regulatorní orgány. Řešení projektu vystupuje z laboratorního prostředí klinických zkoušek a soustředí se na důkazy podepřené skutečnými daty z reálné praxe.

Institute of Biostatistics and Analyses, Ltd.