Pomáhat je lidské

Trávník posekaný, živý plot zastřižený, dřevěný plot natřený, jiný dřevěný plot zdemolovaný, bouda natřená, chodník odplevelený, buchty snězené = na mozoly, svaly i špíčky zaděláno...


Pomáhat chceme i umíme. Třeba takto, mrkejte:

V Domově Narnie v Morkůvkách a v Domově Betlém v Kloboukách u Brna jsme mj. přišli i na následující:

  • moje/naše kolegyně z kanceláře je nejen organizační bohyně, ale i puntičkářská plevelobijkyně,
  • můj/náš kolega z kanceláře je nejen technický „maestro”, ale i  schopný sekač (i sekáč),
  • můj/náš nadřízený je nejen bedna znalostí a zkušeností, ale umí i obratně (a s výdrží!) ovládat křovinořez,
  • manuální práce je po té sedavé kancelářské práci osvěžující změna.

Tak kdy a kde příště?

 

15. 9. 2022


Zpět

Společnost Institut biostatistiky a analýz je řešitelem projektu „Rozšíření portfolia služeb informačního systému pro management dat v klinickém výzkumu“. Na tento projektu je poskytována finanční podpora OP PIK z fondů Evropské unie.

Projekt navrhuje vyvinout platformu pro sestavování informačních systémů zaměřených na management a vytěžování dat v sektoru farmaceutického průmyslu a life sciences. Nabídka digitálních služeb opřených o vyvinutý a validovaný informační systém zpřístupní firmám spolehlivé analytické modely pro jejich rozhodování a precizní podklady pro regulatorní orgány. Řešení projektu vystupuje z laboratorního prostředí klinických zkoušek a soustředí se na důkazy podepřené skutečnými daty z reálné praxe.

Institute of Biostatistics and Analyses, Ltd.