Health Data Forum 2022 – Health Data Quality: a Dynamic Complexity

Na konferenci „Health Data Forum 2022 – Health Data Quality: a Dynamic Complexity”, pořádané Evropským institutem pro inovace prostřednictvím zdravotních údajů (i~HD) v Portu, ve dnech 17-18. listopadu, nechyběli ani naši kolegové Matej Ivan a Rudolf Navrátil.


17. 11. 2022


Zpět

Společnost Institut biostatistiky a analýz je řešitelem projektu „Rozšíření portfolia služeb informačního systému pro management dat v klinickém výzkumu“. Na tento projektu je poskytována finanční podpora OP PIK z fondů Evropské unie.

Projekt navrhuje vyvinout platformu pro sestavování informačních systémů zaměřených na management a vytěžování dat v sektoru farmaceutického průmyslu a life sciences. Nabídka digitálních služeb opřených o vyvinutý a validovaný informační systém zpřístupní firmám spolehlivé analytické modely pro jejich rozhodování a precizní podklady pro regulatorní orgány. Řešení projektu vystupuje z laboratorního prostředí klinických zkoušek a soustředí se na důkazy podepřené skutečnými daty z reálné praxe.

Institute of Biostatistics and Analyses, Ltd.