Archiv

Rok: 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2017 | 2015


Nová spin-off MU se zaměří na management projektů

1. 6. 2015

Do obchodního rejstříku byla zapsána další spin-off firma Masarykovy univerzity: Institut biostatistiky a analýz, s. r. o. (IBA, s. r. o.). Jaké podněty vedly k jejímu založení a které úkoly si vytýčila?

U zrodu spin-off stál tým Institutu biostatistiky a analýz Masarykovy univerzity (IBA MU), akademického pracoviště specializovaného na výzkum a výuku v oblasti biostatistiky, hodnocení zdravotnických technologií a aplikované zdravotnické informatiky. Tento ústav mj. garantuje na Přírodovědecké fakultě obor Matematická biologie, na Lékařské fakultě se podílí na řadě projektů a na výuce v postgraduálním stupni. Vedle těchto akademických aktivit hospodářské středisko IBA MU řeší mnoho výzkumných projektů, které se běžně realizují také v komerčním sektoru. Patří sem např. klinické studie, vývoj a implementace softwaru pro sběr nemocničních dat, management projektů klinického výzkumu a související servisní činnost. 


Zpět

Společnost Institut biostatistiky a analýz je řešitelem projektu „Rozšíření portfolia služeb informačního systému pro management dat v klinickém výzkumu“. Na tento projektu je poskytována finanční podpora OP PIK z fondů Evropské unie.

Projekt navrhuje vyvinout platformu pro sestavování informačních systémů zaměřených na management a vytěžování dat v sektoru farmaceutického průmyslu a life sciences. Nabídka digitálních služeb opřených o vyvinutý a validovaný informační systém zpřístupní firmám spolehlivé analytické modely pro jejich rozhodování a precizní podklady pro regulatorní orgány. Řešení projektu vystupuje z laboratorního prostředí klinických zkoušek a soustředí se na důkazy podepřené skutečnými daty z reálné praxe.

Institute of Biostatistics and Analyses, Ltd.