Archiv

Rok: 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2017 | 2015


Hackathon 2017

1. 7. 2017

Ve dnech 28.–29. 6. 2017 si softwaroví vývojáři a testeři týmu CLADE-IS-stars uspořádali hackathon zaměřený na zpracování série user stories souvisejících s managementem dat v klinických studiích.

Data management workshop 2017

18. 6. 2017

Za slunečného květnového dne proběhl tradiční seminář oddělení data managementu.

Výstupy z onkologických registrů v odborné literatuře

4. 5. 2017

Naše společnost poskytuje technologické a analytické zázemí klinickým registrů České onkologické společnosti ČLS JEP pro monitoring účinnosti a bezpečnosti cílené léčby zhoubných nádorů. I v roce 2016 se analýzy dat z těchto registrů staly podkladem pro řadu článků publikovaných v mezinárodních odborných časopisech.

PHP programátor – Symfony developer

23. 4. 2017

Do našeho týmu hledáme kolegu/kolegyni na pracovní pozici PHP programátor – Symfony developer.


Zpět

Společnost Institut biostatistiky a analýz je řešitelem projektu „Rozšíření portfolia služeb informačního systému pro management dat v klinickém výzkumu“. Na tento projektu je poskytována finanční podpora OP PIK z fondů Evropské unie.

Projekt navrhuje vyvinout platformu pro sestavování informačních systémů zaměřených na management a vytěžování dat v sektoru farmaceutického průmyslu a life sciences. Nabídka digitálních služeb opřených o vyvinutý a validovaný informační systém zpřístupní firmám spolehlivé analytické modely pro jejich rozhodování a precizní podklady pro regulatorní orgány. Řešení projektu vystupuje z laboratorního prostředí klinických zkoušek a soustředí se na důkazy podepřené skutečnými daty z reálné praxe.

Institute of Biostatistics and Analyses, Ltd.