Jak se lépe orientovat ve výsledcích klinických studií I

Kurz je určen odborníkům v oblasti zdravotnictví, kteří se aktivně podílejí na projektech klinického výzkumu a pro svou práci potřebují schopnost podrobnější interpretace výsledků klinických dat. Cílem kurzu je informovat účastníky o statistických metodách využitých při hodnocení vybraných studií a podrobněji je seznámit s interpretací prezentovaných dat v publikacích.


Počet hodin: 4

Cena bez DPH: 3 600 Kč za osobu (možnost slevy 300 Kč)

Cílová skupina: lékaři, odborní garanti, osoby aktivně prezentující výsledky klinických dat, zástupci farmaceutických firem, projektoví manažeři, vědečtí pracovníci, osoby zapojené do projektů klinického výzkumu


Varianty kurzu:

Při současné registraci kurzu "Jak se lépe orientovat ve výsledcích klinických studií I" a "Jak se lépe orientovat ve výsledcích klinických studií II" je sleva 300,- Kč.

Kurz se koná v čase 9:00 –13:00, na adrese Brno, Poštovská 3.

Zaměření:

Studie budou reflektovat aktuální problematiku ve vybraných terapeutických oblastech, např. onkologii, hematoonkologii, hematologii, pneumologii, diabetologii, kardiologii, gastroenterologii či neurologii. V případě individuálního školení mohou být studie voleny na míru dle přání uchazečů.

Co se v kurzu naučíte:

ÚVOD DO APLIKOVANÉ ANALÝZY DAT

V úvodní části si probereme principy biostatistiky, jak popsat a vizualizovat různé typy dat, se kterými se lze v klinické praxi setkat. Řekneme si, co je interval spolehlivosti a jaký je jeho význam v biostatistice a při interpretaci výsledků.

  • Biostatistika a její význam
  • Klíčové principy biostatistiky
  • Typy dat, jejich vizualizace a popis
  • Intervaly spolehlivosti

ÚVOD DO PRINCIPŮ STATISTICKÉHO UVAŽOVÁNÍ

Navážeme pokročilejšími pojmy z oblasti testování hypotéz – co je p-hodnota, jak ji interpretovat a jaké faktory mohou p-hodnotu ovlivňovat. Pojmy budeme vysvětlovat na konkrétních příkladech s aktivním zapojením uchazečů.

  • Principy a pojmy testování hypotéz
  • P-hodnota a její interpretace, síla testu
  • Optimalizace velikosti vzorku
  • Statistická versus klinická/biologická významnost
  • Problém násobného testování hypotéz
  • Superiorita, ekvivalence, non-inferiorita

Detailní program kurzu naleznete zde.

Přihláška

 

Společnost Institut biostatistiky a analýz je řešitelem projektu „Rozšíření portfolia služeb informačního systému pro management dat v klinickém výzkumu“. Na tento projektu je poskytována finanční podpora OP PIK z fondů Evropské unie.

Projekt navrhuje vyvinout platformu pro sestavování informačních systémů zaměřených na management a vytěžování dat v sektoru farmaceutického průmyslu a life sciences. Nabídka digitálních služeb opřených o vyvinutý a validovaný informační systém zpřístupní firmám spolehlivé analytické modely pro jejich rozhodování a precizní podklady pro regulatorní orgány. Řešení projektu vystupuje z laboratorního prostředí klinických zkoušek a soustředí se na důkazy podepřené skutečnými daty z reálné praxe.

Institute of Biostatistics and Analyses, Ltd.