Jak se lépe orientovat ve výsledcích klinických studií II

Kurz je určen odborníkům v oblasti zdravotnictví, kteří se aktivně podílejí na projektech klinického výzkumu a pro svou práci potřebují schopnost podrobnější interpretace výsledků klinických dat. Cílem kurzu je informovat účastníky o statistických metodách využitých při hodnocení vybraných studií a podrobněji je seznámit s interpretací prezentovaných dat v publikacích.


Počet hodin: 4

Cena bez DPH: 3 600 Kč za osobu (možnost slevy 300 Kč)

Cílová skupina: lékaři, odborní garanti, osoby aktivně prezentující výsledky klinických dat, zástupci farmaceutických firem, projektoví manažeři, vědečtí pracovníci, osoby zapojené do projektů klinického výzkumu


Varianty kurzu:

Při současné registraci kurzu "Jak se lépe orientovat ve výsledcích klinických studií I" a "Jak se lépe orientovat ve výsledcích klinických studií II" je sleva 300,- Kč.

Kurz se koná v čase 9:00 –13:00, na adrese Brno, Poštovská 3.

Zaměření:

Studie budou reflektovat aktuální problematiku ve vybraných terapeutických oblastech, např. onkologii, hematoonkologii, hematologii, pneumologii, diabetologii, kardiologii, gastroenterologii či neurologii. V případě individuálního školení mohou být studie voleny na míru dle přání uchazečů.

Co se v kurzu naučíte:

V úvodní části si stručně shrneme základní pojmy biostatistiky, které se objevují v publikacích výsledků studií napříč obory.

  • Průměr, medián, směrodatná odchylka, intervaly spolehlivosti
  • P-hodnota

STATISTICKÉ METODY

Projdeme si podrobněji metody, které se objevují ve vybraných studiích. Zaměříme se na to, jak lze konkrétní výsledky, tabulky a obrázky číst a jak je interpretovat.

  • Statistické metody použité ve vybraných klinických studiích
  • Interpretace výsledků

TYPY A INTERPRETACE KLINICKÝCH STUDIÍ

Budeme diskutovat, čím se jednotlivé typy studií odlišují, co je pro ně společné a jak lze výsledky využít v klinické praxi. Na závěr si shrneme, kde lze hledat doplňující informace ke studiím.

  • Typy a design studií
  • Typy hodnocení
  • Regulatorní kontext

Detailní program kurzu naleznete zde.

Přihláška

 

Společnost Institut biostatistiky a analýz je řešitelem projektu „Rozšíření portfolia služeb informačního systému pro management dat v klinickém výzkumu“. Na tento projektu je poskytována finanční podpora OP PIK z fondů Evropské unie.

Projekt navrhuje vyvinout platformu pro sestavování informačních systémů zaměřených na management a vytěžování dat v sektoru farmaceutického průmyslu a life sciences. Nabídka digitálních služeb opřených o vyvinutý a validovaný informační systém zpřístupní firmám spolehlivé analytické modely pro jejich rozhodování a precizní podklady pro regulatorní orgány. Řešení projektu vystupuje z laboratorního prostředí klinických zkoušek a soustředí se na důkazy podepřené skutečnými daty z reálné praxe.

Institute of Biostatistics and Analyses, Ltd.