Základy aplikované analýzy dat

Kurz je určen odborníkům v oblasti zdravotnictví, kteří se jakýmkoliv způsobem podílejí na projektech klinického výzkumu, v nichž dochází ke sběru a hodnocení klinických dat. Cílem kurzu je seznámit účastníky se základními pojmy ze statistiky, se kterými se běžně v praxi setkávají a napomoci jim tak lépe číst výsledky statistických analýz.


Počet hodin: 4

Cena bez DPH: 2 900 Kč

Cílová skupina: lékaři, zdravotní sestry, vědečtí pracovníci, zástupci farmaceutických firem, projektoví manažeři


CO SE NA KURZU NAUČÍTE

Úvod do aplikované analýzy dat

V úvodní části si probereme principy biostatistiky, jak popsat a vizualizovat různé typy dat, se kterými se lze v klinické praxi setkat. Řekneme si, co je interval spolehlivosti a jaký je jeho význam v biostatistice a při interpretaci výsledků.

 • Biostatistika a její význam
 • Klíčové principy biostatistiky
 • Typy dat a jejich vizualizace a popis
 • Identifikace odlehlých hodnot
 • Intervaly spolehlivosti

Úvod do testování statistických hypotéz

Navážeme pokročilejšími pojmy z oblasti testování hypotéz – co je P-hodnota, jak ji interpretovat a jaké faktory mohou P-hodnotu ovlivňovat. Pojmy budeme vysvětlovat na konkrétních příkladech s aktivním zapojením uchazečů.

 • Principy a pojmy testování hypotéz
 • P-hodnota a její interpretace, síla testu
 • Statistická versus klinická/biologická významnost
 • Problém násobného testování hypotéz
 • Superiorita, ekvivalence, non-inferiorita
 • Optimalizace velikosti vzorku

 

Přihláška

 

Společnost Institut biostatistiky a analýz je řešitelem projektu „Rozšíření portfolia služeb informačního systému pro management dat v klinickém výzkumu“. Na tento projektu je poskytována finanční podpora OP PIK z fondů Evropské unie.

Projekt navrhuje vyvinout platformu pro sestavování informačních systémů zaměřených na management a vytěžování dat v sektoru farmaceutického průmyslu a life sciences. Nabídka digitálních služeb opřených o vyvinutý a validovaný informační systém zpřístupní firmám spolehlivé analytické modely pro jejich rozhodování a precizní podklady pro regulatorní orgány. Řešení projektu vystupuje z laboratorního prostředí klinických zkoušek a soustředí se na důkazy podepřené skutečnými daty z reálné praxe.

Institute of Biostatistics and Analyses, Ltd.