Prezentační dovednosti speciál

Kurz je zaměřený prakticky a jeho cílem je zdokonalení prezentačních dovedností zejména u přednášejících, kteří vystupují na odborných konferencích a seminářích. Pracuje se v malých skupinách optimálně tří až čtyř, maximálně pěti účastníků, což umožňuje velmi individuální přístup s řadou praktických cvičení. Účastníci získají zpětnou vazbu a konkrétní tipy pro zlepšení, které mohou aplikovat ještě v průběhu kurzu. Cílem je i zvýšení sebevědomí při veřejném vystupování a eliminace trémy. Kurz se hodí jak pro úplné začátečníky, tak pro zkušené speakery, úroveň bude vždy přizpůsobena konkrétnímu složení účastníků.


Počet hodin: 8 (A) / 12 (B)

Cena bez DPH: 21 600 Kč (A), 31 400 Kč (B) za osobu

Cílová skupina: lékaři, management nemocnic, zástupci farmaceutických firem, vědečtí pracovníci, odborní garanti, projektoví manažeři


Varianty kurzu:

 • Klasický tréninkový den – 8 hodin – varianta A
 • Speciál, prodloužený tréninkový den, složený ze 3 tréninkových   jednotek – 12 hodin – varianta B

CO SE NA KURZU NAUČÍTE

V úvodu se zaměříme na přípravu prezentace a její zahájení. Získáte konkrétní tipy, jak upoutat zájem publika v úvodu prezentace a jak s pozorností auditoria pracovat i v jejím průběhu. Naučíte se také prezentaci vhodně přizpůsobit specifikům vašeho cílového publika.

Pozornost dále obrátíme k vytváření vztahu s publikem a radám, které vám pomohou být ze strany publika akceptován. Osvojíte si principy vhodné argumentace. Akcentována bude i oblast neverbální komunikace (vhodná gestikulace) při prezentaci a práce s hlasem. Vyzkoušíte si práci s různými typy prezentačních pomůcek.

Součástí kurzu jsou i rady, jak zvládat obtížné situace v průběhu prezentace, jako jsou námitky a nesnadno zodpověditelné dotazy. Rozvíjena bude i vaše schopnost facilitace debaty nad daným dotazem či tématem.

V řadě cvičení budete moci získané tipy aplikovat ihned v praxi. Vyvrcholením kurzu bude individuální prezentace každého z účastníků a podrobná zpětná vazba.

CÍLE KURZU

 • rozvinout prezentační dovednosti
 • uvědomit si specifika prezentace klinických studií
 • prohloubit schopnost zaujmout své publikum
 • vhodně používat technické pomůcky při prezentaci
 • koncentrace na hlavní příběh / sdělení / message
 • osvojit si principy vhodné argumentace
 • (v případě zájmu možnost vyzkoušet si prezentaci v AJ jako přípravu na účast v rámci mezinárodního kongresu)
 • vhodně reagovat na vznesené dotazy při prezentaci
 • schopnost facilitace debaty nad daným dotazem či tématem

PROGRAM KURZU

9:00–12:00
RANNÍ TRÉNINKOVÁ JEDNOTKA

13:00–16:30
ODPOLEDNÍ TRÉNINKOVÁ JEDNOTKA

17:30–19:30 / 20:30
VEČERNÍ TRÉNINKOVÁ JEDNOTKA

 • Zahájení kurzu, program, přístup
 • “Icebreaker“
 • Cvičení
 • Příprava prezentace
 • Přizpůsobení prezentace publiku
 • Cvičení
 • Fáze prezentace
 • Cvičení
 • Zahájení a upoutání zájmu publika
 • Cvičení
 • Prezentační pomůcky
 • Příprava individuálních prezentací
 • Individuální prezentace účastníků před publikem + zpětná vazba
 • Cvičení
 • Individuální prezentace účastníků před publikem + zpětná vazba
 • Zvládání otázek
 • Individuální prezentace účastníků před publikem + zpětná vazba
 • Zvládání námitek a obtížných situací
 • Diskuse
 • Individuální prezentace účastníků před publikem + zpětná vazba
 • Shrnutí
 • Vyhodnocení kurzu

12:00–13:00 OBĚD

16:30–17:30 VEČEŘE

 

 

Přihláška

 

Společnost Institut biostatistiky a analýz je řešitelem projektu „Rozšíření portfolia služeb informačního systému pro management dat v klinickém výzkumu“. Na tento projektu je poskytována finanční podpora OP PIK z fondů Evropské unie.

Projekt navrhuje vyvinout platformu pro sestavování informačních systémů zaměřených na management a vytěžování dat v sektoru farmaceutického průmyslu a life sciences. Nabídka digitálních služeb opřených o vyvinutý a validovaný informační systém zpřístupní firmám spolehlivé analytické modely pro jejich rozhodování a precizní podklady pro regulatorní orgány. Řešení projektu vystupuje z laboratorního prostředí klinických zkoušek a soustředí se na důkazy podepřené skutečnými daty z reálné praxe.

Institute of Biostatistics and Analyses, Ltd.