Asertivita a zvládání obtížných situací v ordinaci lékaře

Kurz se zabývá zejména oblastí asertivního vystupování, které může pomoci zvládat řadu obtížných situací, ke kterým v lékařských ordinacích dochází. Cílem kurzu je osvojit si asertivní přístup v praxi, předcházet konfliktům a zvládat komunikaci ve vyhrocených situacích, k čemuž dopomůže i řada praktických cvičení a situačních scének. Optimální počet účastníků je 6 až 10.


Počet hodin: 8

Cena bez DPH: 13 200 Kč za osobu

Cílová skupina: lékaři, ostatní zdravotnický personál, zástupci farmaceutických firem, projektoví manažeři


Zacílení / náplň:

  • typy chování
  • úvod do asertivity
  • konflikty
  • zvládání výpadů
  • komunikace ve vyhrocených situacích
  • asertivní techniky
  • zvládání obtížných situací
  • empatie  

CO SE NA KURZU NAUČÍTE

Naučíte se rozlišovat mezi agresivním, pasivním a asertivním přístupem v komunikaci s pacienty, ale i kolegy a ostatním zdravotnickým personálem. Asertivní přístup si každý z účastníků vyzkouší simulovat v praxi. Identifikujete své vlastní spouštěče obranných reakcí, které vám brání zvládnout některé situace v klidu a s nadhledem.

Dále se zaměříte na oblast konfliktů, příčiny jejich vzniku a možná řešení. Osvojíte si asertivní techniky, které vám pomohou ustát řadu nepříjemných situací. Na empatii začnete nahlížet jako na možnou součást asertivního vystupování a vaši schopnost empatie si v rámci skupiny také vyzkoušíte.

Jedním z pilířů kurzu je pak situační scénka zaměřená na zvládání těch nejčastějších obtížných situací, se kterými se lékaři ve své praxi setkávají.

Přihláška

 

Společnost Institut biostatistiky a analýz je řešitelem projektu „Rozšíření portfolia služeb informačního systému pro management dat v klinickém výzkumu“. Na tento projektu je poskytována finanční podpora OP PIK z fondů Evropské unie.

Projekt navrhuje vyvinout platformu pro sestavování informačních systémů zaměřených na management a vytěžování dat v sektoru farmaceutického průmyslu a life sciences. Nabídka digitálních služeb opřených o vyvinutý a validovaný informační systém zpřístupní firmám spolehlivé analytické modely pro jejich rozhodování a precizní podklady pro regulatorní orgány. Řešení projektu vystupuje z laboratorního prostředí klinických zkoušek a soustředí se na důkazy podepřené skutečnými daty z reálné praxe.

Institute of Biostatistics and Analyses, Ltd.