IBA, Ltd., secondary image

Institut biostatistiky a analýz, s.r.o.

Spin-off společnost Masarykovy univerzity

Institut biostatistiky a analýz, s.r.o. (IBA) je spin-off společnost Institutu biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity s vlastnickým podílem Masarykovy univerzity.

Společnost se v rámci svých aktivit zaměřuje především na oblast řízení projektů klinického výzkumu, real-world evidence (RWE) projekty, organizaci a management klinických studií, a to zejména neintervenčních klinických studií a zdravotnických registrů. Na tuto hlavní aktivitu navazují i další nabízené a poskytované služby, jako jsou podpora market access, analýzy nákladové efektivity, farmakovigilance, analýza klinických dat, vývoj vlastních softwarových produktů a grafický design.

Více o nás
Clinical projects and research
Klinické projekty & výzkum
ICT systems
Informační systémy
Registry.cz
Registry.cz
Data analysis
Analýza dat

Aktuality, volné pozice

Výstupy z onkologických registrů v odborné literatuře
4. 5. 2017

Naše společnost poskytuje technologické a analytické zázemí klinickým registrů České onkologické společnosti ČLS JEP pro monitoring účinnosti a bezpečnosti cílené léčby zhoubných nádorů. I v roce 2016 se analýzy dat z těchto registrů staly podkladem pro řadu článků publikovaných v mezinárodních odborných časopisech.

Volná pracovní pozice – PHP programátor – Symfony developer
23. 4. 2017

Do našeho týmu hledáme kolegu/kolegyni na pracovní pozici PHP programátor – Symfony developer.

Nová spin-off MU se zaměří na management projektů
1. 6. 2015

Do obchodního rejstříku byla zapsána další spin-off firma Masarykovy univerzity. Jaké podněty vedly k jejímu založení a které úkoly si vytýčila?

Archiv aktualit

Management kvality

Pharmacovigilance

Webové studio

Real-world evidence/data

Institute of Biostatistics and Analyses, Ltd.