IBA, Ltd., secondary image

Institut biostatistiky a analýz, s.r.o.

Spin-off společnost Masarykovy univerzity

Institut biostatistiky a analýz, s.r.o. (IBA) je spin-off společnost Institutu biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity s vlastnickým podílem Masarykovy univerzity.

Společnost se v rámci svých aktivit zaměřuje především na oblast řízení projektů klinického výzkumu, real-world evidence (RWE) projekty, organizaci a management klinických studií, a to zejména neintervenčních klinických studií a zdravotnických registrů. Na tuto hlavní aktivitu navazují i další nabízené a poskytované služby, jako jsou podpora market access, analýzy nákladové efektivity, farmakovigilance, analýza klinických dat, vývoj vlastních softwarových produktů a grafický design.

Více o nás
Clinical projects and research
Klinické projekty & výzkum
ICT systems
Informační systémy
Registry.cz
Registry.cz
Data analysis
Analýza dat

Aktuality, volné pozice

Hackathon
2017
1. 7. 2017

Ve dnech 28.–29. 6. 2017 si softwaroví vývojáři a testeři týmu CLADE-IS-stars uspořádali hackathon zaměřený na zpracování série user stories souvisejících s managementem dat v klinických studiích.

DM seminář
2017
18. 6. 2017

Za slunečného květnového dne proběhl tradiční seminář oddělení data managementu.

Výstupy z onkologických registrů
v odborné literatuře
4. 5. 2017

Naše společnost poskytuje technologické a analytické zázemí klinickým registrů České onkologické společnosti ČLS JEP pro monitoring účinnosti a bezpečnosti cílené léčby zhoubných nádorů. I v roce 2016 se analýzy dat z těchto registrů staly podkladem pro řadu článků publikovaných v mezinárodních odborných časopisech.

Archiv aktualit

Management kvality

Pharmacovigilance

Webové studio

Real-world evidence/data

Institute of Biostatistics and Analyses, Ltd.