IBA, Ltd., secondary image

Institut biostatistiky a analýz, s.r.o.

Spin-off společnost Masarykovy univerzity

Institut biostatistiky a analýz, s.r.o. (IBA) je spin-off společnost Masarykovy univerzity s vlastnickým podílem Masarykovy univerzity.

Společnost se v rámci svých aktivit zaměřuje především na oblast řízení projektů klinického výzkumu, real-world evidence (RWE) projekty, organizaci a management klinických studií, a to zejména neintervenčních klinických studií a zdravotnických registrů. Na tuto hlavní aktivitu navazují i další nabízené a poskytované služby, jako jsou podpora market access, analýzy nákladové efektivity, farmakovigilance, analýza klinických dat, vývoj vlastních softwarových produktů a grafický design.

Více o nás
Clinical projects and research
Klinické projekty & výzkum
ICT systems
Informační systémy
Registry.cz
Registry.cz
Data analysis
Analýza dat

Aktuality, volné pozice

Manažer klinických projektů/Clinical Project Manager
1. 4. 2021

Máte zkušenosti s jednáním se zákazníky z oblasti zdravotnictví a farmacie, s řízením projektů klinického výzkumu a jste komunikativní? Orientujete se v oblasti medicíny (hematoonkologie výhodou), máte vystudovanou vysokou školu a v projektovém řízení jste jako ryba ve vodě ať už česky nebo anglicky?

IBA získala zlaté členství v CDISC
25. 1. 2021

Připojili jsme se ke společnému úsilí více než 480 členských organizací CDISC. Zlaté členství nám přináší profesionální rozvoj v oblasti managementu klinických dat a datové vědy s použitím nástrojů SAS a těšíme se na obohacení našeho originálního EDC systému CLADE-IS o nové terminologie řízené standardy CDISC.

Největší motocyklová charitativní akce v ČR Neziskové organizace MDA RIDE
2. 6. 2020

Největší motocyklová charitativní akce v ČR pořádaná Neziskovou organizací MDA Ride, která podporuje neuromuskulární registry REaDY a MyReg se koná již tuto sobotu 6. června 2020! Sledujte ji online.

Management kvality

Pharmacovigilance

Webové studio

Real-world evidence/data

 
 

Společnost Institut biostatistiky a analýz je řešitelem projektu „Rozšíření portfolia služeb informačního systému pro management dat v klinickém výzkumu“. Na tento projektu je poskytována finanční podpora OP PIK z fondů Evropské unie.

Projekt navrhuje vyvinout platformu pro sestavování informačních systémů zaměřených na management a vytěžování dat v sektoru farmaceutického průmyslu a life sciences. Nabídka digitálních služeb opřených o vyvinutý a validovaný informační systém zpřístupní firmám spolehlivé analytické modely pro jejich rozhodování a precizní podklady pro regulatorní orgány. Řešení projektu vystupuje z laboratorního prostředí klinických zkoušek a soustředí se na důkazy podepřené skutečnými daty z reálné praxe.

Institute of Biostatistics and Analyses, Ltd.