IBA, Ltd., secondary image

Institut biostatistiky a analýz, s.r.o.

Spin-off společnost Masarykovy univerzity

Institut biostatistiky a analýz, s.r.o. (IBA) je spin-off společnost Masarykovy univerzity s vlastnickým podílem Masarykovy univerzity.

Společnost se v rámci svých aktivit zaměřuje především na oblast řízení projektů klinického výzkumu, real-world evidence (RWE) projekty, organizaci a management klinických studií, a to zejména neintervenčních klinických studií a zdravotnických registrů. Na tuto hlavní aktivitu navazují i další nabízené a poskytované služby, jako jsou podpora market access, analýzy nákladové efektivity, farmakovigilance, analýza klinických dat, vývoj vlastních softwarových produktů a grafický design.

Více o nás
Clinical projects and research
Klinické projekty & výzkum
ICT systems
Informační systémy
Registry.cz
Registry.cz
Data analysis
Analýza dat

Aktuality, volné pozice

TREAT-NMD CONFERENCE
10. 12. 2022

Za "neurologickými registry" se na 7. mezinárodní konferenci TREAT-NMD vydaly kolegyně Marika Chrápavá a Lenka Mokrá do kanadského Vancouveru, ve dnech 7. – 9. prosince 2022.

7th Clinical Trials Summit 2022
17. 11. 2022

Ve dnech 16. – 17. listopadu 2022 jsme se aktivně v Madridu zúčastnili sedmého ročníku Clinical Trials Summit (CTS) 2022. Účastníky kongresu zaujaly příspěvky našich kolegů Michala Jeteliny a Mariky Chrápavé, které se týkaly především našeho EDC systému CLADE-IS a obecných zkušeností klinickými studiemi.

Health Data Forum 2022
3. 11. 2022

Na listopadové konferenci „Health Data Forum 2022 – Health Data Quality: a Dynamic Complexity” v Portu nechyběli ani naši kolegové kolegové Matej Ivan a Rudolf Navrátil.

MEFANET 2022
3. 11. 2022

Společně s Lékařskou fakultou Masarykovy univerzity jsme organizátory 15. konference lékařských a zdravotnických fakult ČR a SR – MEFANET 2022.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Management kvality

Pharmacovigilance

Webové studio

Real-world evidence/data

 
 

Společnost Institut biostatistiky a analýz je řešitelem projektu „Rozšíření portfolia služeb informačního systému pro management dat v klinickém výzkumu“. Na tento projektu je poskytována finanční podpora OP PIK z fondů Evropské unie.

Projekt navrhuje vyvinout platformu pro sestavování informačních systémů zaměřených na management a vytěžování dat v sektoru farmaceutického průmyslu a life sciences. Nabídka digitálních služeb opřených o vyvinutý a validovaný informační systém zpřístupní firmám spolehlivé analytické modely pro jejich rozhodování a precizní podklady pro regulatorní orgány. Řešení projektu vystupuje z laboratorního prostředí klinických zkoušek a soustředí se na důkazy podepřené skutečnými daty z reálné praxe.

Institute of Biostatistics and Analyses, Ltd.