Novinky v EDC systému CLADE-IS

Rádi bychom Vás informovali o nově spuštěných statistikách, které naleznete rovnou na Dashboardu některých vybraných projektů. Tyto statistiky posupně zavádíme do všech současně běžících projektů, takže pokud nový Dashbord ještě nevidíte, máte se na co těšit.


Co uvidíte?

  • Základní přehledy o počtu pacientů, formulářů a queries
  • Nové reporty jako jsou Přírůstky pacientů nebo Management queries

DASHBOARD

Statistiky zahrnují pouze aktuální počty pro Vaše centrum. Případně pokud máte právo vidět v registru více center, nebo všechna, tak jsou tyto počty souhrnné. Pokud registr neobsahuje queries, tak vidíte jen počty pacientů a formulářů.

Rádi bychom upřesnili hodnoty ve skupině Celkový počet formulářů: Počet celkem jsou všechny Vám dostupné formuláře. Dále se zde vypisují pouze formuláře ve stavu Validní a Rozpracované, což jsou dva nejčastější stavy formulářů. Protože v registru mohou být i další stavy formulářů (např. Randomizovaný, Importovaný, Proplacený, atd.), tak právě proto součet těchto dvou hodnot (validní a rozpracované) nemusí dávat celkový počet formulářů v registru. Přesné rozložení stavů jednotlivých formulářů vidíte v záložce Reporty > Formuláře, viz níže.

REPORTY

Přes jednotlivé hodnoty se také můžete prokliknout do sekcí nové záložky Reporty (Přírůstek pacientů, Formuláře a Queries).

Přírůstek pacientů

V této sekci si zobrazíte jak celkový počet pacientů za Vaše centrum, tak přírůstky za poslední tři měsíce. Grafy jsou responzivní, a proto si můžete upravit filtrování jednotlivých měsíců (kliknutím na kolečko vedle názvu měsíce). Zobrazenou stránku si také můžete pomocí tlačítka uložit do PDF.

Formuláře

V této sekci si zobrazíte veškeré Vám dostupné formuláře v jednotlivých stavech, které registr obsahuje. Graf je responzivní, a proto si můžete upravit filtrování stavů (kliknutím na kolečko vedle názvu stavu formuláře). Zobrazenou stránku si také můžete pomocí tlačítka uložit do PDF.

Queries

Pokud Váš registr obsahuje Queries, tak v této sekci si zobrazíte jejich celkové počty za Vaše centrum (případně dle nastavení Vašeho přístupu). Grafy jsou opět responzivní, a proto si můžete upravit filtrování jednotlivých stavů (kliknutím na kolečko vedle názvu stavu). Zobrazenou stránku si také můžete pomocí tlačítka uložit do PDF.

Věříme, že tyto nové statistiky budou pro Vás přínosem a zlepší uživatelům přehled o datech v registru.

V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat.

S pozdravem

Helpdesk

T: +420 515 915 100 | E: helpdesk@biostatistika.cz

Institut biostatistiky a analýz, s.r.o.
Poštovská 68/3, 602 00 Brno
http://www.biostatistika.cz

30. 10. 2019


Zpět

Společnost Institut biostatistiky a analýz je řešitelem projektu „Rozšíření portfolia služeb informačního systému pro management dat v klinickém výzkumu“. Na tento projektu je poskytována finanční podpora OP PIK z fondů Evropské unie.

Projekt navrhuje vyvinout platformu pro sestavování informačních systémů zaměřených na management a vytěžování dat v sektoru farmaceutického průmyslu a life sciences. Nabídka digitálních služeb opřených o vyvinutý a validovaný informační systém zpřístupní firmám spolehlivé analytické modely pro jejich rozhodování a precizní podklady pro regulatorní orgány. Řešení projektu vystupuje z laboratorního prostředí klinických zkoušek a soustředí se na důkazy podepřené skutečnými daty z reálné praxe.

Institute of Biostatistics and Analyses, Ltd.