Budujeme tým, budujeme si budoucnost

Propocená trička, procvičené mozkové závity, svlažená hrdla, nakrmené pupky a ohněm načichlé svršky. Tak by se dal popsat náš hromadný výlet na Vysočinu.


Nebo taky:

Můj kolega má prima kolegyni.

Moje kolegyně má prima kolegu.

S vámi mě baví svět (i práce).

Tu kytaru jsem přivezl jen kvůli tobě (anebo vám?).

Slunce (i déšt), skoro seno (=tráva) (i hřiště), zábava.


 

 

Aneb

… bylo nám dobře

… a bude nám ještě lépe!

;)

 

16. 9. 2022


Zpět

Společnost Institut biostatistiky a analýz je řešitelem projektu „Rozšíření portfolia služeb informačního systému pro management dat v klinickém výzkumu“. Na tento projektu je poskytována finanční podpora OP PIK z fondů Evropské unie.

Projekt navrhuje vyvinout platformu pro sestavování informačních systémů zaměřených na management a vytěžování dat v sektoru farmaceutického průmyslu a life sciences. Nabídka digitálních služeb opřených o vyvinutý a validovaný informační systém zpřístupní firmám spolehlivé analytické modely pro jejich rozhodování a precizní podklady pro regulatorní orgány. Řešení projektu vystupuje z laboratorního prostředí klinických zkoušek a soustředí se na důkazy podepřené skutečnými daty z reálné praxe.

Institute of Biostatistics and Analyses, Ltd.