7th Clinical Trials Summit 2022

Ve dnech 16. – 17. listopadu 2022 jsme se aktivně v Madridu zúčastnili sedmého ročníku Clinical Trials Summit (CTS) 2022.

Účastníky kongresu zaujaly příspěvky našich kolegů Michala Jeteliny a Mariky Chrápavé, které se týkaly především našeho EDC systému CLADE-IS a obecných zkušeností klinickými studiemi.


Clinical Trials Summit je zaměřen na odvětví klinických studií a poskytuje platformu pro odborníky z oblasti farmacie a biotechnologie, aby mohli sdílet a vyměňovat si své zkušenosti se všemi aspekty klinických studií. Konference CTS si klade za cíl odhalit nejnovější strategie klinických zkoušek, praktické výzvy, nejnovější inovace a řešení přijatá v oblastech získávání pacientů, náboru, centricity, retence, decentralizovaných zkoušek, správy dat a dopadů Covid-19.

Napsali o nás: PGS – Platinum Global Solutions

   

17. 11. 2022


Zpět

Společnost Institut biostatistiky a analýz je řešitelem projektu „Rozšíření portfolia služeb informačního systému pro management dat v klinickém výzkumu“. Na tento projektu je poskytována finanční podpora OP PIK z fondů Evropské unie.

Projekt navrhuje vyvinout platformu pro sestavování informačních systémů zaměřených na management a vytěžování dat v sektoru farmaceutického průmyslu a life sciences. Nabídka digitálních služeb opřených o vyvinutý a validovaný informační systém zpřístupní firmám spolehlivé analytické modely pro jejich rozhodování a precizní podklady pro regulatorní orgány. Řešení projektu vystupuje z laboratorního prostředí klinických zkoušek a soustředí se na důkazy podepřené skutečnými daty z reálné praxe.

Institute of Biostatistics and Analyses, Ltd.