Daniel Schwarz se zúčastnil debaty Hospodářských novin na téma umělé inteligence

O možnostech, vývoji a využití umělé inteligence ve zdravotnické praxi i dalších oborech hovořil Daniel Schwarz v debatě Hospodářských novin společně s dalšími diskutujícími Janem Dolejšem a Boleslavem Buzkem a redaktorem Markem Milerem.


Partnery debaty byly společnosti Digiskills, Premier system a Institut biostatistiky a analýz.

Více na HN.CZ

zdroj: https://archiv.hn.cz/

12. 7. 2023


Zpět

Společnost Institut biostatistiky a analýz je řešitelem projektu „Rozšíření portfolia služeb informačního systému pro management dat v klinickém výzkumu“. Na tento projektu je poskytována finanční podpora OP PIK z fondů Evropské unie.

Projekt navrhuje vyvinout platformu pro sestavování informačních systémů zaměřených na management a vytěžování dat v sektoru farmaceutického průmyslu a life sciences. Nabídka digitálních služeb opřených o vyvinutý a validovaný informační systém zpřístupní firmám spolehlivé analytické modely pro jejich rozhodování a precizní podklady pro regulatorní orgány. Řešení projektu vystupuje z laboratorního prostředí klinických zkoušek a soustředí se na důkazy podepřené skutečnými daty z reálné praxe.

Institute of Biostatistics and Analyses, Ltd.