Kulatý stůl CLADE-IS Data Management

Uspořádali jsme náš první kulatý stůl s datamanažery využívající CLADE-IS


Byla to příležitost předvést pokročilé funkce systému CLADE-IS, schopnosti, které přesahují rámec našich pravidelných webinářů. Proběhly diskuse o tom, jak tyto funkce nasadit, a o oblastech, které můžeme dále zdokonalovat. Zvláštní uznání patří Davidu Kudláčkovi za vynikající prezentaci o nové komponentě CLADE-IS-Designer2 a Romanu Vyškovskému za to, že nás zasvětil do problematiky Detekce anomálií, generování a odbavování strojových queries.

Akce byla zaměřena především na inovace v klinickém výzkumu s cílem zapojit profesionály v oboru, odborníky na správu dat a ty, kteří jsou nadšeni průkopnickými objevy v metodikách klinických studií. Velká účast a zasvěcené diskuse posílily význam našich snah o rozvoj systému EDC. Jsme hrdí na to, že se můžeme pochlubit vlastním specializovaným oddělením výzkumu a vývoje, zaměřeným na vývoj softwaru a datovou vědu v éře strojového učení a vizuální analytiky.

Děkujeme všem, kteří se k nám připojili. Společně utváříme budoucnost stěžejního produktu Institutu biostatistiky a analýz, CLADE-IS.

 

5. 10. 2023


Zpět

Společnost Institut biostatistiky a analýz je řešitelem projektu „Rozšíření portfolia služeb informačního systému pro management dat v klinickém výzkumu“. Na tento projektu je poskytována finanční podpora OP PIK z fondů Evropské unie.

Projekt navrhuje vyvinout platformu pro sestavování informačních systémů zaměřených na management a vytěžování dat v sektoru farmaceutického průmyslu a life sciences. Nabídka digitálních služeb opřených o vyvinutý a validovaný informační systém zpřístupní firmám spolehlivé analytické modely pro jejich rozhodování a precizní podklady pro regulatorní orgány. Řešení projektu vystupuje z laboratorního prostředí klinických zkoušek a soustředí se na důkazy podepřené skutečnými daty z reálné praxe.

Institute of Biostatistics and Analyses, Ltd.