Konference MEFANET 2023

Daniel Schwarz předsedal letošní konferenci MEFANET, která se konala 7. a 8. listopadu v Košicích.


MEFANET (MEdical FAculties NETwork) je projekt zaměřený na spolupráci lékařských a nelékařských zdravotnických fakult při rozvoji výuky s využíváním moderních informačních a komunikačních technologií. Vzdělávací síť MEFANET spojuje 15 lékařských fakult z České republiky a Slovenska.

Na konferenci byly prezentovány nejnovější poznatky a zkušenosti v oblasti moderních technologií a inovací ve zdravotnickém vzdělávání. Například přednáška Baba Sheba z St George’s University of London na téma Generativní umělá inteligence v lékařském vzdělávání poskytla zasvěcený pohled na strategické aplikace umělé inteligence nad rámec běžných nástrojů. Také zajímavá prezentace možností 3D tisku v medicíně od Radovana Hudáka ukázala možnosti aditivní výroby v personalizovaných lékařských výkonech a výrobě implantátů.

Výjimečným počinem byl křest knihy "DATA RULEZZ: Data-Driven Decision Making in Medical Education and Healthcare" od Martina Komendy z Institutu biostatistiky a analýz Lékařské fakulty MU.

Pojďme dál společně posouvat hranice lékařského vzdělávání!

 

 

 

 

 

 

 

18. 11. 2023


Zpět

Společnost Institut biostatistiky a analýz je řešitelem projektu „Rozšíření portfolia služeb informačního systému pro management dat v klinickém výzkumu“. Na tento projektu je poskytována finanční podpora OP PIK z fondů Evropské unie.

Projekt navrhuje vyvinout platformu pro sestavování informačních systémů zaměřených na management a vytěžování dat v sektoru farmaceutického průmyslu a life sciences. Nabídka digitálních služeb opřených o vyvinutý a validovaný informační systém zpřístupní firmám spolehlivé analytické modely pro jejich rozhodování a precizní podklady pro regulatorní orgány. Řešení projektu vystupuje z laboratorního prostředí klinických zkoušek a soustředí se na důkazy podepřené skutečnými daty z reálné praxe.

Institute of Biostatistics and Analyses, Ltd.