1. místo v soutěži Personalista roku 2023

Naše společnost se umístila na 1. místě v soutěži Randstad Personalista roku 2023 v kategorii střední podnik


Personalistkou roku 2023 se stala naše kolegyně Ing. Lenka Volfová.
Soutěž jsme vyhráli s Projektem HIBAR /HR databáze na platformě CLADE-IS, vlastního EDC systému (systému na sběr dat). Cílem projektu byla strukturovaná elektronická dokumentace HR s provázaností na QA s důrazem na praktičnost využití/. Porota měla 12 členů.  Výsledky soutěže byly vyhlášeny 29.11.2023 v Praze na HR konferenci Personalistika 2024, kterou pořádal Svaz Personalistů ČR a účastnilo se jí 250 účastníků. Vítězný projekt HIBAR bude prezentován online 24.01.2024 v rámci aktivit SPČR.

1. 12. 2023


Zpět

Společnost Institut biostatistiky a analýz je řešitelem projektu „Rozšíření portfolia služeb informačního systému pro management dat v klinickém výzkumu“. Na tento projektu je poskytována finanční podpora OP PIK z fondů Evropské unie.

Projekt navrhuje vyvinout platformu pro sestavování informačních systémů zaměřených na management a vytěžování dat v sektoru farmaceutického průmyslu a life sciences. Nabídka digitálních služeb opřených o vyvinutý a validovaný informační systém zpřístupní firmám spolehlivé analytické modely pro jejich rozhodování a precizní podklady pro regulatorní orgány. Řešení projektu vystupuje z laboratorního prostředí klinických zkoušek a soustředí se na důkazy podepřené skutečnými daty z reálné praxe.

Institute of Biostatistics and Analyses, Ltd.